Waregem is een bruisende stad met bijna 40.000 inwoners waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. Uiteraard moeten we er altijd naar streven om onze mooie stad nog beter te maken voor al onze inwoners.

Als jonge dertiger liggen de thema’s jeugd, mobiliteit en wonen mij nauw aan het hart.

Ik vind het eerst en vooral belangrijk dat er in het beleid ook met jongeren rekening wordt gehouden. De jeugd is onze toekomst en we moeten dus absoluut rekening houden met hun stem en ons bij elke beleidsbeslissing afvragen of de beslissing ook voldoene rekening houdt met de belangen van jongeren.

Daarnaast is ook de mobiliteit een belangrijk onderwerp. We moeten zo veel mogelijk streven naar een beleid dat rekening houdt met de belangen van de verschillende weggebruikers. Sowieso staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker centraal en moeten we ervoor zorgen dat onze infrastructuur aangepast is aan de zwakke weggebruiker. Enkel wanneer er goede infrastructuur is, zullen we de burger ook kunnen aanmoedigen om veel meer de fiets te gebruiken.

Tot slot is ook wonen heel belangrijk. Onze samenleving evolueert sterk en het woonbeleid zal hieraan aangepast moeten worden. Zo zijn er immers steeds meer alleenstaanden en hebben we ook een steeds grotere groep ouderen. We zullen moeten zorgen dat het woonbeleid hieraan is aangepast en dat iedereen in de mogelijkheid is om een betaalbare maar kwalitatieve woning te betrekken.

Uiteraard zijn ook nog andere thema’s van belang voor onze stad. Wil je hierover met mij van gedachten wisselen? Aarzel dan niet om mij te contacteren!